سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بالا رفتن قیمت میلگرد در این ماه

در روز یک‌شنبه در حالی که توصیه میلگرد نیشابور از بعضی تاجران کماکان مقاومت در نگهداری ثبات بود ; از بعضی دیگر از تاجران تا کف شنیده های بازار همچون میلگرد ابهر حول و حوش قیمت میلگرد به روز 4650 تومان +vat نیز به گوش رسید . تخفیفات تاجران در مورد جنس پیشنهادی اواسط و به طور کلی بیشتر مبادی نیز زیادتر از شنبه شنیده شد البته به صورت کلی بازار میلگرد آجدار فعلا در حالت اشباع قراردارد و کلیه زنجیره , یک دست دیده به بازار مصرف دوخته اند چرا‌که سوای سبک نمودن حواله های خریداری شده بنکداران , در سلسله مراتب زنجیره های ذیل خیس وصل به مصرف کننده آخرین و حقیقی و واقعی ; عمل دوباره این ها در بازار خرید از بورس محصول عملا ممکن نیست و به نوعی به حیث می‌ برسد که به بن بست رسیده ‌اند . انبارها مملو‌از کالاست و زمستان نیز مزید علت بی صدا در بازار مستعمل شده‌است . دردسرهای تخلیه توشه از مبادی مشتمل بر کدپستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها نیز مورد دیگری است که اینک انباردار یا این که خریدار پروژه ‌ای را با چالشی تازه مواجه ساخته است .

 

در حالی قیمت انواع میلگرد که اکثر بازار جهانی به استقبال تحویل سال نوی میلادی رفته اند و خرید و فروش درین بازارها فعلا تقلیل پیدا کرده ; نرخ شمش صادراتی جمهوری اسلامی ایران آخری توشه حول و حوش 400 دلار به ازای هر بدن فوب بنادر کشور ایران شنیده شده و همین نرخ توقع فولادسازان مرزو بوم از بازار داخلی را فراوان کرده و از طرف دیگر فعالان حوزه نورد کماکان با نگاه به بازار صادراتی کالا خویش یا این که به عبارتی بازار صادراتی میلگرد آجدار به کشورهای همسایه , با نرخی حول و حوش 4750 تا 4850 تومان ; و با مراقبت مارجین خویش ; در شروع 4400 تومانی نرخ قابل قبول آنان در مورد شمش , فعلا فارغ از دقت به بیحرکتی حاکم بر بازار داخلی به رقابت در خرید این مواد نخستین خویش در بورس جنس با یکدیگر می ‌پردازند .

گفتنی است فعلا دو تیم نوردکار در بازار داخلی در اکنون کار می باشند :

 

1 ) گروهی که در شمار قلیل البته در کار حاذق و مالامال توان بوده و نگاه به بازارهای صادراتی هم سایه ها کشور ایران دارا‌هستند و به طور کلی بازار داخلی برای آن‌ها در سکو دوم اهمیت داراست ; این مجموعه به عبارتی هایی میباشند که با ادامه رقابت خویش در بورس محصول ; نرخ شمش را کماکان و تاکنون در مرز 4400 تا 4450 تومان +vat با مسافت ‌ای مشخص و معلوم از نرخ متاع صادراتی خویش نگهداری نموده ‌اند .

 

2 ) مجموعه دوم , که در خیل‌عظیم البته در توا‌ن ذیل خیس از تیم اولیه چشم می ‌شوند ; این تیم نگاه خویش قیمت میلگرد انلاین امروز یا این که بخش اعظم کار خویش را متمرکز بازار داخلی نموده ‌اند و بیشتر شمش ما یحتاج خویش را از بازار شمش القایی در بیرون از بورس جنس تهیه و تنظیم می نمایند ; الان برای کار این ها در بازار داخلی فراوان مشقت بار و ایراد خیس از پیشین شده است . چرا‌که ضمن این‌که از سفره صادرات تیم اولیه محروم می باشند , از بالا نگه داشته شدن